Agencja Artystyczna
M O D R A N
Katarina i Franciszek Wieczorkowie

       Franciszek Wieczorek
       Katarina Wieczorek

       ul. Mikołowska 279
       43-187 Orzesze
       tel./fax: 32 2210080
       tel. mob. 601 819270
       Skype: modranmodran
       GG: 2433559
       e-mail: modran@wb.pl

Agencja Artystyczna MODRAN została założona w 1992 roku przez małżeństwo muzyków Katariny i Franciszka Wieczorków. Od początku swego istnienia firma miała na celu propagowanie sztuki gitarowej w rejonie Górnego Śląska. Pierwsze koncerty zorganizowane przez MODRAN zagrał Vladislav Bláha. W 1993 roku firma była organizatorem pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kompozycji na Gitarę Klasyczną. Rok później pod jej auspicjami ukazał się pierwszy zeszyt nutowy zatytułowany "Polska Współczesna Muzyka Gitarowa". Od 1997 roku biuro organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Żorach przenosi się z Miejskiego Ośrodka Kultury do mieszkania Katariny i Franciszka, którzy w ten sposób przejmują całą odpowiedzialność za organizowany od 1989 roku Festiwal. Takie były początki. A teraz?